Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Vindar blir till bostäder

13 dec 2019 13 december 2019 13 dec 2019 13 december 2019 december 2019
10757132-laying-thermal-insulation-installing-the-planking
Hänsyn måste tas till de kulturhistoriska värdena när man gör om vinden till bostad. Foto: Mostphotos
Ett sätt att skapa fler bostäder utan tillgång till ny mark är att inreda vindsutrymmen. I centrala Malmö har man gjort ändringar i detaljplanerna för att få fram nya bostäder.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög - framför allt i städerna.

Vi har tidigare skrivit om att Bostadsbolaget i Göteborg låtit personalen undersöka vilka oanvända utrymmen och lokaler som de kunde hitta hos bostadsföretaget. Utifrån det mängder av tips som kom in har man kunnat omvandla utrymmena till 130 nya bostäder.

Fler lägenheter i befintliga kvarter

Det finns ett stort intresse för att inreda tidigare oinredda vindsutrymmen och på så sätt skapa fler lägenheter i befintliga kvarter. Så resonerar man i Malmös stadsbyggnadsnämnd.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S), anser att det är ett alldeles utmärkt sätt att få fram fler bostäder i centrala Malmö när staden växer. Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden att göra ändringar i detaljplanerna för sju fastigheter i centrala Malmö för att göra detta möjligt.

Hänsyn till kulturhistoriska värden

De aktuella fastigheterna ligger inom det som kallas riksintresse för kulturmiljövård vilket innebär att ändringar som görs ska ske varsamt och med hänsyn till kulturhistoriska värden. Det gäller till exempel takkupor. Precis som alla andra nya bostäder måste även vindsvåningarna uppfylla Boverkets krav på tillgänglighet och dagsljus.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: