Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Viktigt mäta radon efter renovering

27 aug 27 augusti 27 aug 2020 27 augusti 2020 augusti 2020
huvudbild_ren-inne
Efter varje enskild renovering eller ombyggnation bör en radonmätning göras. Foto: Mostphotos
OMSvensk Radonförening

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Målsättningen är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Källa: Svensk Radonförening
Många bor i ohälsosamma boendemiljöer med för höga radonvärden. I regel görs radonmätningar alltför sällan. Radonvärdet bör mätas upp igen efter varje enskild renovering eller ombyggnation.

Renoveringsinfo har tidigare skrivit om att det i Sverige fortfarande finns hundratusentals bostäder med för höga radonhalter. Detta gäller såväl i bostadsrättsföreningar som hyresfastigheter. Att fastighetsägare och kommuner inte tar sitt ansvar inom detta område är därför ett stort problem och det går ut över ovetande privatpersoner.

I tider av Corona har dessutom hemarbete blivit allt vanligare. Desto fler än tidigare bygger också om i sina hem. Det diskuteras nu också om kontor ska göras om till bostäder framöver när allt fler lokaler potentiellt blir tomma. Svensk Radonförening uppmanar därför alla att inte glömma att mäta radonvärden efter renoveringar / ombyggnationer.

Ökad risk för lungcancer

Svensk Radonförening menar att höga radonvärden helt enkelt inte tas på allvar, trots de allvarliga, väldokumenterade och allmänt vedertagna bieffekter som kan uppstå. Risken för lungcancer ökar avsevärt för boende i bostäder med höga radonvärden.

Brist på uppföljning

Många av föreningens medlemmar vittnar också om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Efter varje enskild renovering bör radonvärdet trots allt mätas upp igen.

Regelbundna mätningar behövs

Svensk Radonförening har länge arbetat för att radonmätningar ska ske regelbundet, helst i samband med OVK, det vill säga var sjätte år. Ett annat alternativ skulle kunna vara att göra mätningarna i samband med energideklarationen.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: