Verktyget som ger socialt hållbar produktion

15 apr 15 april 15 apr 2021 15 april 2021 april 2021
socialt hållbart byggskede
Nyckeln är att lägga tid på att analysera byggplatsens omgivning, menar Lisa Andersson på RISE. Foto: RISE/Viktor Ginner/montage
FAKTAFaktorer för socialt hållbara byggen

Informationsmaterialet i verktyget utgår från ett flertal faktorer som påverkar social hållbarhet i byggskedet. Här är några av dem:

  • Förståelse för omgivningen: Hur används platsen idag och hur kommer den att påverkas av bygget?
  • Inköp av varor och tjänster: Kan lokala aktörer och företag bidra till samhällsnytta i form av exempelvis integration eller praktikplatser?
  • Mobilitet och framkomlighet: Hur hanteras vägar, passager och tillgänglighet för olika grupper under byggskedet?
  • Övervakning och översikt över området: Hur balanseras exempelvis trygghetsfrågor mot integritetsfrågor kopplade till kameraövervakning av området?
  • Ljudmiljö och vibrationer: Vilka åtgärder kan göras för att minska buller och vibrationer så mycket det går för närboende?
Det ställs allt högre krav på social hållbarhet under byggskedet. Frågan är bara vad det innebär. Nu har ett särskilt verktyg testats i skarpt läge för att vägleda byggherrar och entreprenörer.
Idag utgör social hållbarhet en viktig parameter vid både nybyggnation och renovering. Dessvärre finns det få hjälpmedel för att konkretisera och utvärdera sådana krav vid upphandlingar.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: