Ventilationsåtgärder kan göra stor nytta

17 feb 17 februari 17 feb 2021 17 februari 2021 februari 2021
ventilation-i-flera fastigheter
Om mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, installeras i fler fastigheter kan mycket energi sparas. Foto: Tobias Sterner
FAKTATre reformer

Följande reformer bedömer Svensk Ventilation skulle kunna öka tempot i energieffektiviseringen av byggnader och förbättra inomhusmiljön och hälsan för människor som vistas i dem:

  • Ett statligt renoveringsstöd för energieffektivisering för offentliga och privata aktörer. I stödet bör det finnas en extra premie om renoveringen bidrar till att förbättra inomhusluften.
  • Ett uppdrag till alla statliga och offentliga aktörer att gå före med energieffektiviseringskrav i upphandlingar av renoveringar.
  • Ett moderniserat regelverk för ventilationskontrollen (OVK) som tar större hänsyn till den faktiska verksamheten.
Källa: Rapporten
Med relativt enkla medel skulle Sverige kunna energieffektivisera ett stort antal byggnader och samtidigt bidra till klimat- och energimålen. Detta visar en ny rapport från Svensk Ventilation.
– Två av vår tids största utmaningar är coronapandemin och klimatkrisen. Både EU och Sverige kommer under lång tid att behöva göra investeringar för att bidra till att nå klimatmålen och minska smittspridningen. Ventilationen har en nyckelroll i båda dessa frågor.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: