Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
 • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
 • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Växjö testar innovativa energilösningar

25 apr 2018 25 april 2018 25 apr 2018 25 april 2018 april 2018
huvudbildx_araby
Nydalavägen 4 i Araby. Foto: Växjöbostäder
OMREADY-projektet

READY är ett femårigt EU-finansierat projekt som startade i december 2014.

Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Partners finns i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Läs mer på projektets hemsida smart-city-ready.eu

OMVäxjöbostäders renovering i Araby

Bygg:

 • Samtliga ytskikt rivs ner till underliggande väggar och golv och ersätts med nya ytskikt. I samband med detta sker asbestsanering.
 • Befintliga fönster rivs och ersätts med nya fönster med U-värde 0,9.
 • Balkongväggar och vindsbjälklag tilläggsisoleras.
 • Befintlig köks- och skåpsinredning rivs och ersätts av ny inredning.
 • Tamburdörrar och innerdörrar byts och nytt låssystem monteras.
 • Nytt fläktrum byggs på taket, fasadplåtar rivs och ersätts av fasadskivor.
 • Nya entrédörrar till trapphusen monteras.
 • Säkerhetshöjande åtgärder i källare – med nya dörrar mm.

El:

 • Befintliga elinstallationer rivs och ersätts av ny installation.
 • Fiber dras upp till varje lägenhet och spridningsnät installeras i lägenheterna.
 • Nätanslutna brandvarnare installeras.
 • Porttelefonsystem installeras.
 • LED-belysning i allmänna utrymmen.

Ventilation/Styr:

 • Nytt FTX-system med till-/frånluft till varje lägenhet.
 • FTX-aggregat placerat i nytt fläktrum på tak.
 • Nytt styrsystem uppkopplat till överordnat system – för fläktrum respektive fjärrvärme-undercentral.
 • Spisvakt (Franke) monterad i spisfläkt.

VS:

 • Nya kall-/varmvattenledningar med individuell mätning till respektive lägenhet.
 • Nya snålspolande armaturer/porslin.
 • Nya avloppsledningar.
 • Nytt värmesystem/radiatorer i alla lägenheter.
 • Ny fjärrvärmeundercentral i varje hus.

VA/Mark/Yttre arbeten:

 • Nya vatten- + dag-/spillvatten-ledningar till samtliga hus.
 • Nytt fjärrvärmenät.
 • Nya vägar/gångvägar och marköverbyggnad samt markutrustning.
 • Ny utökad trygghetsskapande yttre belysning (LED).
 • Nya barnvagnsrum och cykelgarage i närmiljön mellan husen – säkerhetshöjande och trygghetsskapande åtgärd.
Energianvändningen ska minska till minst hälften. Det är Växjöbostäders målsättning när över 300 hyreslägenheter i miljonprogramsområdet Araby renoveras. Genom det EU-finansierade READY-projektet ska också innovativa lösningar för energieffektiv renovering testas.
– Vi har tidigare erfarenheter av EU-projekt med fokus på energi. Som långsiktig fastighetsägare så har vi ett stort intresse i hållbarhetsfrågorna och genom EU-projektet får vi möjligheter att testa nya tekniker och skapa kontaktnät och utbyten av erfarenheter, säger Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: