Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Växande trend med dynamiska skolor

3 sep 2018 3 september 2018 3 sep 2018 3 september 2018 september 2018
huvudbild_snosatraskolan
År 2007 etablerades den dynamiska byggnaden på 504 kvadratmeter yta som är en del av Snösätraskolan söder om Stockholm. Den gula färgen passar väl in med de kringliggande byggnaderna. Foto: Parmaco
OMSatellitmodellen

Den så kallade satellitmodellen handlar om att kommunen bygger ett grundbestånd av byggnader för kommunal service. De permanenta byggnaderna kan utökas med anpassningsbara hyrlokaler. Satelliterna kan enkelt bytas ut över tid så att man hela tiden har den ytan som man behöver. Modellen passar både för nybyggnationer och befintliga byggnader.

Källa: Parmaco
OMkartläggningen
  • Kartläggningen har gjorts av studenter och forskare på KTH:s avdelning Fastighet & Finans på uppdrag av Parmaco under våren 2018.
  • Data från 150 skolor från 36 olika kommuner spridda över hela landet har samlats in och kartlagts där man jämfört kommunernas investeringskalkyler med det faktiska utfallet.
  • Drift och underhåll av skolorna har inte räknats med.
Källa: Parmaco
En kartläggning från KTH visar att kommunerna ofta har svårt att beräkna behov av skolor samt kostnaderna för att bygga och renovera dem. Ett flexibelt komplement kan därför vara att hyra anpassningsbara skolbyggnader.
Kartläggningen från KTH visar att kommunernas kostnadskalkyl ofta avviker från de faktiska kostnaderna.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: