Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Vätskekopplad värmeåtervinning kan bli bättre

14 mar 2019 14 mars 2019 14 mar 2019 14 mars 2019 mars 2019
Principskiss över vätskekopplad värmeåtervinning
Det finns en stor besparingspotential i att höja prestandan i befintliga vätskekopplade värmeåtervinningssystem. Illustration: Förstudien "Vätskekopplad värmeåtervinning"
FAKTAPeter tipsar

Några frågor att ställa för att förbättra sitt system.

  • Är vätskeflödet anpassat till luftflödet? Särskilt relevant i byggnader där luftflöden har justerats till följd av ändrade krav från verksamheten.
  • Är batteriytorna rena? Extra viktigt i system med smutsig frånluft och/eller dålig filtrering.
  • Är frostskyddet för försiktigt? I lokaler med torr frånluft behöver man inte vara lika rädd för påfrostning som i mer fuktbelastade lokaler.
  • Är frysskyddet för försiktigt? I södra Sverige behövs inte lika mycket frysskydd (glykol) som i norra Sverige.
  • Är vätskan gammal och bör bytas/renas? Även om den nyligen avluftats korrekt så kan försämrad vätskekvalitet försämra prestandan.
  • I vilket skick är ventilerna? Gamla trevägsventiler för effektreglering kan läcka och innebära att önskad temperaturverkningsgrad aldrig uppnås.
Fördjupningsmaterial
Många fastighetsägare upplever att vätskekopplad värmeåtervinning fungerar sämre än förväntat. Det är dock ett flexibelt system med flera fördelar. En ny rapport ger tips om vad som kan göras för att förbättra systemen.
Vätskekopplad värmeåtervinning är ett vanligt och väl beprövat sätt att återvinna värme ur frånluft. De stora fördelarna med systemet är att det inte finns någon risk för luftläckage mellan från- och tilluft och att från- och tilluftssystemen inte behöver vara placerade intill varandra. Detta gör att systemen är vanliga i byggnader med platsbrist och i lokaler där frånluften kan vara hälsofarlig.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: