Traditionella VVC-system får konkurrens

25 apr 2017 25 april 2017 25 apr 2017 25 april 2017 april 2017
Figur 9 i rapporten
Elberedare är mest kostnadseffektivt vid jämförelse med ett traditionellt VVC-system och en VVC-variant med rör-i-rör, visar ett praktiskt exempel i förstudien. Källa: Figur 9 i rapporten
Fördjupningsmaterial
FAKTASeminarium om VVC

Nästa Energi & Miljödag, som Energi & Miljötekniska Föreningen anordnar, har temat VVC. Då kommer fyra tekniska lösningar för att minska förlusterna att presenteras, däribland den svenska tekniken med tomma vattenrör (3eflow).

Seminariet hålls den 18 maj klockan 13-16 på Drottninggatan 33 i Stockholm. Anmäl dig här.

Källa: Energi & Miljötekniska Föreningen
I en förstudie har olika alternativ till traditionell varmvattencirkulation, VVC, i lokaler undersökts. Enligt rapporten går det dock inte att generalisera vilken lösning som är bäst, det måste analyseras för varje lokal.
Tidigare undersökningar visar att värmeförluster i lokaler på grund av varmvattencirkulation, VVC, kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: