Begär nytt lösenord

Ta hjälp av en kostnadsfri LCC-kalkyl

6 nov 6 november 6 nov 2020 6 november 2020 november 2020
lcc-kalkyl
Inför nya köp av fläktar, belysning eller någon annan energieffektiviseringsåtgärd kan det vara bra att göra en LCC-kalkyl. Foto: Tobias Sterner och Mostphotos
FAKTAEEF

EEF är en icke-vinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

EEF fungerar som en branschorganisation och samlar företag som säljer energieffektiva produkter och tjänster inom byggnader, företag och industrier. Även branschorganisationer inom effektiviseringsområdet är medlemmar. 

EEF bistår sina medlemsföretag med kunskap inom energieffektivisering samt fungerar som en länk mellan sina medlemmar och deras kunder (BRF:er, fastighetsägare, industrier med flera).

Källa: Energieffektiviseringsföretagen, EEF
Med hjälp av en livscykelkalkyl, LCC, blir det lättare att beräkna långsiktig vinst av en åtgärd för energieffektivisering. Nu finns en kostnadsfri kalkyl tillgänglig.

Det är Energieffektiviseringsföretagen, EEF, som har tagit fram kalkylen vilken finns tillgänglig på deras webbplats både att räkna i direkt och att skriva ut.

Enligt Lotta Bångens, vd på EEF, tror många att LCC-kalkyler är krångliga. Men hon menar att det inte är värre än den överläggning som många gör med sig själva då de ska köpa en ny telefon.

LottaLotta Bångens, vd på EEF

– Ska jag betala ett billigare abonnemang och betala telefonen nu, eller ta en förhöjd månadsavgift i 24 månader? Lägsta summan på 24 månader för din telefon är det alternativ som blir bäst för dig. Det är en form av LCC. Likadant måste vi tänka när vi köper nya fläktar, ny belysning eller annan utrustning, säger Lotta Bångens, i ett uttalande på webbplatsen.

Summering av alla kostnader under livslängden

Tanken med en energieffektiviseringsåtgärd är att energikostnaderna och underhållet minskar mer än kostnaden för investeringen, sett under hela livslängden för åtgärden. Eftersom energikostnaderna minskar går det att spara mycket pengar på sikt, framhåller EEF.

Inför ett beslut om energieffektiviseringsåtgärder tas ofta en LCC fram. Det är en summering av alla kostnader som kommer att finnas med under hela livslängden; investeringskostnaden samt energi- och driftkostnader. Alternativet som ger lägst total kostnad är det billigaste.

hallbarhet/

Besök byggtjanst.se/bokhandel

Många saker att ta hänsyn till

De viktigaste parametrarna i en LCC är investerings-, energi- och effektkostnad. Underhåll kan också vara avgörande för den totala kostnaden, menar EEF. Det finns även andra saker att ta hänsyn till som exempelvis minskad miljö- och klimatpåverkan och bättre inomhus- och arbetsmiljö. Dessa saker kan dock vara svåra att ta med i en LCC-kalkyl.

Om investeringskostnaden är osäker finns det en modul i Energieffektiviseringsföretagens LCC-kalkyl där man kan öka kostnaden med 20 procent och se om resultatet påverkas.

En annan osäker post i en LCC-kalkyl är energipriset. Hur det ser ut om 10–20 år vet ingen. Enligt Energieffektiviseringsföretagen kommer en energiprisökning på cirka 2–3 procent troligen ge en bra och rättvis bedömning.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: