Begär nytt lösenord

Stora problem med bristfällig rörisolering

23 mar 23 mars 23 mar 2020 23 mars 2020 mars 2020
Rörisolering och Johan Sjölund, IF
Platsbrist är grundproblemet till att rören isoleras för tunt, menar Johan Sjölund på IF. Förutom ökade energikostnader kan detta bidra till risk för legionella. Foto: Andreas Johansson, Frida Rönnholm (Fotomontage)
FAKTAOm kraven i BBR

I Boverkets byggregler, BBR, anges i avsnitt 6:622 Mikrobiell tillväxt bland annat följande krav:

"Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt."

Som råd anges bland annat följande:

"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C."

Fördjupningsmaterial
Bristfällig VVS-isolering är tyvärr ett återkommande problem i branschen som kan innebära risk för vår hälsa och mindre energieffektiva installationer. Det menar Johan Sjölund på Isoleringsfirmornas förening, IF, som efterlyser mer utrymme för installationerna.
Under de senaste åren har flera fall uppmärksammats där man upptäckt att den tekniska isoleringen på rörinstallationer varit bristfällig. I höstas uppmärksammade exempelvis tidningen VVS Forum ett fall i Umeå där kallvattnet oavsiktligt värmts upp i ett schakt där rörledningar för både varmvatten, VVC, värme och kallvatten samlats. Schaktet var trångt och ledningarna hade inte isolerats enligt handlingarna.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: