Stora behov av renovering av simhallar

11 jun 2019 11 juni 2019 11 jun 2019 11 juni 2019 juni 2019
badhus
Simhallar är mycket komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. Risken för fuktskador och dålig inomhusmiljö är mycket höga. Foto: Mostphotos
FAKTASimhallar hade inte fokus på energieffektivitet

Huvuddelen av de svenska bad- och simanläggningarna byggdes mellan åren 1955 och 1975. Det var före oljekrisen och man hade inte fokus på energieffektivitet.

Idag är anläggningarna i stort behov av renovering och ombyggnation. I många fall handlar det istället om att bygga nya anläggningar.

Källa: Upphandlingsmyndigheten
Många simhallar är idag i stort behov av renovering och ombyggnation. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för bad- och simanläggningar.
Bad- och simanläggningar är några av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga. Det är hög luftfuktighet, höga temperaturer och omfattande användning av kemikalier som innebär stora utmaningar. Risken för fuktskador och dålig inomhusmiljö är också mycket höga.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: