Stor potential för återvinning av spillvatten i storkök

17 nov 2020 17 november 2020 17 nov 2020 17 november 2020 november 2020
Storkök, vattenkran
I storkök finns det mycket värme i spillvattnet som kan tas tillvara. Foto: Mostphotos
FAKTALokaler med potential

I lokaler där verksamheten genererar mycket spillvatten med en relativt hög temperatur kan det vara lämpligt att installera en avloppsvärmeväxlare.

Exempel på sådana lokaler är idrotts- och simhallar, storkök och restauranger samt hotell och vårdlokaler.

Fördjupningsmaterial
Att återvinna värme ur spillvattnet är ofta en outnyttjad resurs i fastighetsägarens jakt på en energieffektivare byggnad. Potentialen och intresset för detta är dock stort, visar en ny förstudie.
Många fastighetsägare har jobbat hårt med att minska energianvändningen i sina byggnader genom olika åtgärder. Det är dock få som återvinner värmen ur byggnadens spillvatten.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: