Social hållbarhet från teori till praktik

31 aug 2018 31 augusti 2018 31 aug 2018 31 augusti 2018 augusti 2018
huvudbild_pusselbitar
Verktyg och metoder är viktiga pusselbitar för att det sociala hållbarhetsarbetet ska fungera i praktiken. Foto: Andrey Popov
FAKTAForskningsprogrammet

Programmet har haft fyra delprojekt:

1. "Den socialt hållbara entreprenören" 
Projeketet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Målet var att utveckla ett praktiskt verktyg för analys av sociala frågor under byggskedet. Veidekke var projektägare med Skanska och Wästbygg som samarbetspartners och övriga företag inom FoU-Väst i referensgrupp.

2. "Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering" 
Projektet har finansierats av E2B2. Praktiska verktyg för hållbarhetsbedömning av renoveringsprojekt har tagits fram. Detta i samarbete med Skellefteå kommun, Vöfab och Skandia fastigheter.

3. "Etik, hållbarhet och sociala indikatorer"
Projektet har finansierats av Centrum för management i byggsektorn och syftet var att utveckla ett verktyg för analys av sociala värden i samband med större omvandlingar av stadsdelar.

4. "Social hållbarhet i samhällsplanering" 
Projektet har finansierats av Mistra Urban Futures. Fokus har varit på större samhällsplaneringsprocesser.

Källa: SBUF
Fördjupningsmaterial
Många är intresserade av frågor om social hållbarhet. Inte lika många har koll på hur det går att uppnå. RISE har därför i samarbete med flera aktörer tagit fram en kunskapsöversikt och praktiska verktyg.
Idag satsas mycket resurser på renovering, nybyggnation och utveckling av städer. Och mycket av det som görs har effekt på människors livsvillkor. För att förstå och utveckla det sociala hållbarhetsarbetet krävs pusselbitar i form av konkreta verktyg och praktiskt orienterade metoder.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: