Sista steget mot NNE-byggnader

8 jun 2020 8 juni 2020 8 jun 2020 8 juni 2020 juni 2020
Hus med solfångare
Snart införs det sista steget i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige. Foto: Michael Erhardsson
FAKTABakgrund

Ändringen är det sista steget i att genomföra det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som innebär att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från den 31 december 2020.

Det första steget skedde vid införandet av nära-nollenergireglerna som gäller från den 1 juli 2017.

Källa: Regeringen
Regeringen har nu beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Boverket kan därmed fatta beslut om föreslagna ändringar i BBR.
Enligt regeringen ska ändringen skapa en bättre balans mellan de olika energislag som försörjer byggnader. Ändringen träder i kraft den 1 september och innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer när en byggnads energiprestanda räknas fram. Ett förtydligande införs också om att den lilla mängd energi som tillförs nära-nollenergibyggnader i hög grad ska komma från förnybara källor.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: