Så utvecklade ROT-reformen företagen

6 mar 2019 6 mars 2019 6 mar 2019 6 mars 2019 mars 2019
huvudbild_rot
De flesta ROT-nischade företag är enskilda firmor. Foto: Syda Productions
FAKTAROT och RUT i korthet
  • ROT står för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Det går att få göra avdrag från skatten för arbetskostnaden när man anlitar någon för att utföra rot-tjänster.
  • Det går också att göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.
  • Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man ska kunna ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag som man har gjort.
Källa: Skatteverket
Fördjupningsmaterial
OMTillväxtanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik.

Tillväxtanalys ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Tillväxtanalys finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm.

Källa: Tillväxtanalys
Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt? Tillväxtverket har gjort en beskrivande analys av ROT-avdraget med fokus på företagen, företagarna och de sysselsatta.
ROT-avdraget är en skattesubvention för renovering och förbättring av befintliga byggnader. ROT-avdraget ska stimulera konjunkturen inom byggbranschen. Det huvudsakliga syftet är att motverka svartarbete och öka arbetskraftsutbudet.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: