Så påverkar IMD användningen av tappvarmvatten

11 dec 2020 11 december 2020 11 dec 2020 11 december 2020 december 2020
vattenmatare
Kunskapen om hur varmvattenanvändningen påverkas av IMD brister. Foto: Mostphotos
FAKTAKravet på IMD

Kravet på IMD av varmvatten gäller vid ombyggnation av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer.

Kravet finns i förordning (2014:348) om energimätning i byggnader. I föreskriften BFS 2020:3 finns undantagskriterier för teknisk genomförbarhet, proportionalitet och energieffektiviserande åtgärder.

Läs mer om kravet i tidigare publicerade artiklar, se nedan.

Fördjupningsmaterial
Besparingen av varmvatten varierar men ligger oftast runt 20 procent efter att IMD, individuell mätning och debitering, har införts. Det visar en ny förstudie där fastighetsägarnas erfarenheter har kartlagts.
I sommar träder kraven på IMD av värme och varmvatten i vissa befintliga flerbostadshus i kraft, vilket Omvärldsbevakning har skrivit om tidigare.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: