Så kan bytet av bergvärmepump bli mer energieffektivt

9 jun 2020 9 juni 2020 9 jun 2020 9 juni 2020 juni 2020
bergvärme i ett småhus
Husägare bör se upp då de byter till en ny bergvärmepump så att borrhålet inte fryser. Foto: Henryk Rozenberg. Med tillåtelse av Borrföretagen
FAKTATips vid byte av bergvärmepump

För att täcka det energiuttag som krävs av dagens värmepumpar och samtidigt behålla den tekniska livslängden på borrhålet finns idag ett antal alternativ:

 1. Effektivisera energianvändningen, till exempel genom att tilläggsisolera vinden, byta fönster och installera FTX-ventilation – då minskar husets effektbehov och mindre effekt behöver tas ut från borrhålet.
 2. Borra ett nytt borrhål – enligt Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen sker detta i ungefär 50 procent av fallen när en bergvärmepump byts ut.
 3. Nyttja bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid – då återladdas berget vilket ger värmepumpen en bättre prestanda för följande säsong.
 4. Ha en kombinationslösning med till exempel:
  • uteluftkonvektor – här används luftvärme som kopplas till borrhålet för återladdning med värme från uteluften då huset har ett lågt effektbehov och utetemperaturen är hög.
  • solvärme – här finns flera lösningar, varav en är att höja köldbärartemperaturen genom att använda överskott av solvärme
  • frånluftsvärme – här används värmen i ventilationens frånluft för att höja köldbärartemperaturen
 5. Begränsa uttaget av värmeenergi från borrhålet genom att styra utifrån borrhålets temperatur. Det innebär att när temperaturen sjunker i borrhålet tar elpatron eller elpanna vid för att tillgodose husets värmebehov. Värmepumpens kapacitet används inte fullt ut och elräkningen blir dyrare för husägaren.
Källa: Margot Bratt, WSP
Fördjupningsmaterial
Effektivisera energianvändningen i huset, använd bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid eller kombinera pumpen med solvärme. Det är några tips som ges i en förstudie.
Många husägare som borrade för bergvärme på 2000-talet står snart inför ett byte av bergvärmepump, då pumpen endast har en livslängd på cirka 10–15 år.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: