Så blir nya energikraven i BBR

10 aug 2020 10 augusti 2020 10 aug 2020 10 augusti 2020 augusti 2020
isolering
Nu genomförs det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. Foto: Arne Trautmann
FAKTABakgrund

Boverket har under en längre tid arbetat med ändringarna i avsnitt nio om energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, vilket omfattar det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE. (Det första steget skedde vid införandet av nära-nollenergireglerna i BBR 25 som trädde i kraft den 1 juli 2017.)

En första remiss skickades ut våren 2018. Arbetet försenades sedan bland annat på grund av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ändrades sommaren 2018. Detta gjorde att de svenska reglerna var tvungna att ses över och anpassas.

I juni 2019 enades politikerna om synen på byggnaders energikrav och i början av juli skickade regeringen ut en remiss på plan- och byggförordningen, PBF. Boverket kunde därefter finputsa sitt förslag och de skickade ut en ny remiss den 10 juli 2019.

I januari 2020 meddelade Boverket att de justerat sitt förslag efter att de gått igenom remissvaren. Föreskrifterna skickades sedan på EU-anmälan. Boverket fick inte några synpunkter från EU. De var dock tvungna att invänta ett regeringsbeslut om en ändring i plan- och byggförordningen innan de kunde ta det slutgiltiga beslutet om de nya energikraven.

FAKTAÄndring om brand

I BBR 29 finns även en justering om boendesprinkler. Det handlar dock främst om hänvisning till en ny standard för att verifiera tillförlitlighet och förmåga hos systemen. Denna ändring träder också i kraft den 1 september 2020, dock utan övergångstid.

Fördjupningsmaterial
Den 1 september ändras energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Bland annat justeras kravnivåerna och primärenergifaktorerna ersätts av viktningsfaktorer.
I juni fattade regeringen beslut om en ändring i plan- och byggförordningen som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Boverket kunde därmed ta det slutgiltiga beslutet om ändringarna i energiavsnittet i BBR som diskuterats under en längre tid.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: