Omredningsanalys kompletterar vid renovering

26 apr 2017 26 april 2017 26 apr 2017 26 april 2017 april 2017
p1050255.-renoverat-kok
Målade ytor, hela beslag, höjd köksbänk och engreppsblandare visar på smart återbruk i ett miljonprogramskök. Foto: Sofia Meurk
Fördjupningsmaterial
FAKTACirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. En smartare ekonomi. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre.

Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela. Samtidigt som allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt, klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft.

En cirkulär ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag i hela landet. I en cirkulär ekonomi har resurssnåla och giftfria företag konkurrensfördelar.

Källa: regeringen.se
Fördjupningsmaterial
Fastighetsägare har ofta ett alltför ensidigt tekniskt fokus vid en renovering. Större medvetenhet om återbruk skulle göra alla till vinnare, det menar forskare och branschaktörer.
Genom att utveckla det befintliga av god kvalitet, kan fastighetsägare på sikt avsevärt höja fastighetens både ekonomiska och estetiska värden, precis som när man satsar på energieffektivisering.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: