Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nya lagar på plats efter sommaren

16 aug 2018 16 augusti 2018 16 aug 2018 16 augusti 2018 augusti 2018
lagändringar, solpaneler, byggarbetsplatser
De ändrade lagarna och förordningarna berör allt från solpaneler till arbetsplatsinspektioner. Foto: Mostphotos/montage
FAKTAFem av ändringarna som införts
  1. Redovisning på individnivå: Uppgifter om bland annat ersättningar och skatteavdrag på individnivå redovisas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för årligen i kontrolluppgift.
  2. Ny lag om ekonomiska föreningar: Förenklingar och minskat antal obligatoriska uppgifter i stadgar, med ändringar som exempelvis berör bostadsrättsföreningar.
  3. Ny kamerabevakningslag: Syftar till att förenkla för exempelvis kommuner att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser.
  4. Verkställbarhet av bygglov: Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får nu verkställas fyra veckor efter att beslutet kungjorts.
  5. Skaderisker ska redovisas i översiktsplan: Innebär att översiktsplaner ska ha redovisning av risk för skador på byggd miljö och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial
Slopat bygglovskrav för solpaneler och utökade arbetsplatsinspektioner. Det är exempel på lagändringar som nu börjat gälla. Ändringarna trädde i kraft under sommaren.
Välkommen tillbaka till jobbet. Och välkommen till en lång rad förändringar av lagar och förordningar som trädde i kraft medan semestern pågick. Vi har sammanställt en del av det som kan vara bra att ha koll på.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: