Ny kartläggning visar höga VVC-förluster

13 sep 2019 13 september 2019 13 sep 2019 13 september 2019 september 2019
VVC-rör
Det slarvas ofta med isoleringen av VVC-ledningar. Foto: Jonatan von Seth
FAKTAbakgrund

I takt med att våra byggnader blir allt mer energieffektiva utgör VVC-förlusterna en allt större del av energianvändningen, vilket ökar intresset att minimera dem.

Vissa påstår att värmen från VVC-förlusterna kommer byggnaden till godo men det är ett missförstånd som behöver förtydligas, menar man i projektet.  

– I vissa fall går energiförlusterna till nytta men ibland gör de inte det. På sommaren vill man till exempel inte ha den extra värmen, förklarar Jonatan von Seth.

Ett annat bekymmer är placeringen av rördragningarna. Vill det sig illa kan VVC-förlusterna värma upp kallvattnet och öka risken för legionella.

FAKTAFler kartläggningar

För några år sedan gjordes två mindre kartläggningar av VVC-förluster i flerbostadshus och kontor, som Omvärldsbevakning har skrivit om. Läs mer om detta i artiklarna "Stora skillnader i VVC-förluster" och "Betydande VVC-förluster i kontor".

Just nu pågår en kartläggning av förluster från varmvattencirkulationen, VVC, i 200 flerbostadshus. Ett delresultat i projektet visar att förlusterna är över 30 kilowattimmar per kvadratmeter och år, i sex av femtio byggnader.
– Det är ett uppseendeväckande resultat, särskilt om vi jämför med schablonvärdet 4 kWh/m2 och år som vanligen används i energiberäkningar, säger Stephen Burke, NCC Sverige AB, som leder projektet.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: