Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Nära-nollenergikraven skjuts fram

27 mar 2017 27 mars 2017 27 mar 2017 27 mars 2017 mars 2017
Nybyggt hus i Göteborg
Boverket fick cirka 140 remissvar på sitt förslag om nya nära-nollenergikrav. Foto: Mats Östlund
FAKTAKort om NNE-förslaget

Boverkets förslag till nya nära-nollenergikrav omfattar ett genomförande i två steg.

Det första steget innebär en ändring i Boverkets byggregler, BBR, där bland annat den specifika energianvändningen ersätts av primärenergital och de fyra klimatzonerna av 290 geografiska justeringsfaktorer. Tanken är att kraven ska vara oförändrade så långt det är möjligt. Det ska bara vara en konvertering av dagens nivåer till ett nytt sätt att räkna. Reglerna är nu tänkta att träda i kraft den första juni 2017.

Det andra steget innebär en skärpning av kraven. Då höjs bland annat primärenergifaktorn, som används för att räkna ut primärenergitalet, för el från 1,6 till 2,5. Dessa regler är tänkt att träda i kraft den första januari 2021.

Fördjupningsmaterial
Boverket flyttar fram tidplanen för ikraftträdandet av de nya föreskrifterna om nära-nollenergibyggnader till den första juni i år, då flera relevanta synpunkter kommit fram i remissvaren.

– Vi har fått bra kritik från remissvaren, som gör att vi vill jobba om förslaget lite, berättar Robert Johannesson, tillförordnad chef på Boverkets energienhet.

Det var i januari som Boverket presenterade sitt förslag till nya föreskrifter om nära-nollenergibyggnader. Ambitionen var att de nya reglerna skulle träda i kraft redan den första april i år men nu skjuter Boverket fram tidplanen, så att de kan gå igenom förslaget igen efter synpunkterna från remissvaren.

Primärenergifaktorerna och systemgränserna kritiseras mest

Totalt fick Boverket in cirka 140 remissvar. Av dessa stöder drygt 80 remissinstanser förslaget, cirka 35 avstyrker det med motivering och ett tjugotal har avstått från att lämna synpunkter.

Enligt Boverket handlar kommentarerna främst om primärenergifaktorerna och systemgränserna. Men de handlar även om de geografiska justeringsfaktorerna och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft.

RobertRobert Johannesson. Foto: Franz Feldmanis/Boverket
Det har påpekats att de geografiska omräkningsfaktorerna kan slå lite fel, särskilt i Kiruna trakterna.

– Det har bland annat påpekats att de geografiska omräkningsfaktorerna kan slå lite fel, särskilt i Kiruna trakterna. Vi tittar därför igenom förslaget igen för att se om det finns något bättre sätt att räkna på, berättar Robert Johanneson och fortsätter:

– Vi har även fått synpunkter på att primärenergifaktorerna har en för grov indelning, att det behövs fler faktorer. Vi tittar därför på det också.

I slutet av april hoppas Boverket kunna ta beslut

Robert Johannesson tror inte att de kommer att genomföra några stora förändringar i förslaget. Något nytt förslag kommer därför troligen inte att tas fram.

– Vår förhoppning är att Boverket ska kunna ta ett beslut om föreskrifterna i slutet av april och att de ska kunna träda i kraft den första juni, berättar han.

Ändringarna planeras att införas med ett års övergångstid, vilket innebär att nu gällande regler i BBR om energihushållning kommer att kunna tillämpas till den första juni 2018.

När kommer skärpningen och BBR 25?

Enligt Boverkets förslag ska de nya nära-nollenergikraven införas i två steg, där det första steget troligen införs den första juni i år.

Men hur går det med det andra steget i genomförandet, som Boverket kallar BBR (B)?

– Vi vet inte riktigt hur vi går vidare med det än. Men det är viktigt att den föreskriften blir beslutad så tidigt som möjligt. Förhoppningsvis under 2017, men kanske inte förrän 2018.

Vad händer med BBR 25 om utsläpp från fastbränsleeldning, som skulle träda i kraft den första april?

– Den kommer i ett paket med nära-nollenergikraven, som högst sannolikt kommer att träda i kraft den första juni i år.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: