Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Miljoner till lokala kulturarvsprojekt

15 maj 15 maj 15 maj 2020 15 maj 2020 maj 2020
huvudbild_kulturarv
Det övergripande syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Foto: Mostphotos
Fördjupningsmaterial
Riksantikvarieämbetet fördelar totalt 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt. Det är en miljon mer än för år 2019.

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till projekt och insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Av pengarna är åtta miljoner kronor vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen.

För 2020 inkom totalt 267 ansökningar. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga.

Renovering och tillgänglighet

Det enskilt största bidraget går till Svanskogs hembygdsförening i Värmland som får 800 000 kronor för att upprätta en ny hembygdsgård. Den gamla byggnaden brann ner 2019.

Bland övriga projekt finns bland annat renoveringar av historiska maskiner och fordon, tillgänglighetsanpassningar, utställningar, skolprojekt, filmer och säkerhetsåtgärder.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: