”Marknaden är enorm – alla borde ha avloppsvärmeväxlare"

11 mar 2020 11 mars 2020 11 mar 2020 11 mars 2020 mars 2020
Roland Jonsson och rykande A-brunnar
Det är mycket energi som försvinner ur avloppsbrunnarna, menar Roland Jonsson, WSP. Foto: Tobias Sterner, Roland Jonsson
FAKTAProdukter i Sverige

På den svenska marknaden finns idag följande produkter för värmeåtervinning från spillvatten i byggnader:

  • Duschvärmeväxlare som placeras under duschkabinen
  • Värmeväxlare i golvbrunn
  • Stående rörvärmeväxlare
  • Liggande rörvärmeväxlare
  • Storskaliga värmepumpslösningar typ IKEA i Berlin
Källa: Slutrapporten
FAKTAMer om projektet

Projektet har samlat in enormt mycket mätvärden. Är det någon som vill ta del av mätvärdena mer i detalj, eller diskutera något i rapporten är de välkomna att höra av sig, uppmanar Roland Jonsson.

Han har även haft diskussioner med Energimyndigheten, som finansierat projektet, om en eventuell fortsättning. Är det någon som har idéer och vill vara med och forma ett nytt projekt så är dörren öppen.

Kontakta Roland Jonsson

Tre av fem energiåtervinnare för spillvatten var igensatta under mätperioden, visar en ny utvärdering. Det är ingen bra reklam för tekniken, konstaterar Roland Jonsson, WSP. Trots detta är han mycket positiv till avloppsvärmeväxlare.
I jakten på energieffektivare byggnader blir det alltmer intressant att återvinna energin ur spillvatten. Det finns dock bara ett fåtal installationer i Sverige och det råder en osäkerhet om hur produkterna och lösningarna fungerar.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: