Begär nytt lösenord

Lanserar certifiering för byggnader i drift

11 jun 11 juni 11 jun 2020 11 juni 2020 juni 2020
miljobyggnad
Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Foto: Tobias Sterner
FAKTAMiljöbyggnad iDrifts grundläggande principer

1. Stödja fastighetsägarnas arbete med de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål kopplat till byggnader och förvaltning.

2. Vara kostnadseffektivt.

3. Vara anpassat för svenska förhållanden.

4. Vara enkelt att förstå och förklara.

5. Kunna implementeras oavsett fastighetsbolags storlek och förvaltningsorganisation.

6. Ge konstaterad miljönytta.

7. I huvudsak fokusera på det som fastighetsägaren kan påverka.

8. Vara formulerat som funktionskrav.

9. Granskas oberoende och tillförlitligt.

10. Bestå av verifierbara kriterier.

11. Ha obligatoriska kriterier för utvalda områden.

12. Sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättring.

Källa: SGBC
OMSweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Den icke vinstdrivande organisationen med över 400 medlemmar, driver och utvecklar städer och byggnader till att bli mer hållbara. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Även myndigheter, offentliga aktörer och akademi är välkomna. Sweden Green Building Council grundades 2009.

Nu har den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift lanserats, ett verktyg för att se över och förbättra byggnader i drift. Certifieringen är utvecklad av Sweden Green Building Council.
Miljöbyggnad iDrift har sitt ursprung i certifieringssystemet för byggnader, Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader i drift. Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och vägleda till relevanta miljöåtgärder.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: