Lämpliga säkerhetsmarginaler i energiberäkningar

28 jun 2017 28 juni 2017 28 jun 2017 28 juni 2017 juni 2017
Energiberäkning av byggnader
När kraven på byggnaders energianvändning skärps blir storleken på säkerhetsmarginalen i energiberäkningarna mer avgörande och intressant att studera. Foto: Mostphotos
Fördjupningsmaterial
FAKTAUr rapporten

"Väl grundade säkerhetsmarginaler ger byggherren ett mer tillförlitligt beslutsunderlag och byggprojektet behöver inte ta på sig extra kostnader eller klimatbelastning för felmarginaler."

Säkerhetsmarginalen i energiberäkningar bör vara olika beroende på byggnadstyp. Det slår en studie fast som visar att det beräknade behovet av säkerhetsmarginal i tidigt skede är 25 procent för flerbostadshus, 15 procent för småhus och 12 procent för kontor.
Energiberäkningar av byggnader ska förutbestämma byggnaders energianvändning i drift. Det finns dock osäkerheter i indatan som används i energiberäkningen som är olika stor beroende på hur långt man har kommit i projektet. För att den beräknade energianvändningen, trots osäkerheterna, ska uppfyllas när byggnaden tagits i bruk ger Boverkets byggregler råd om att en säkerhetsmarginal ska användas.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: