Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Kartläggning av skumisolering hjälper entreprenörer

28 okt 2016 28 oktober 2016 28 okt 2016 28 oktober 2016 oktober 2016
polyuretanskum-bild
Det har blivit allt vanligare att använda in-­situ sprayad polyuretansskumisolering i Sverige. Som en del i en SBUF-rapport finns nu en kartläggning som ska hjälpa entreprenörer att välja. Foto: Foamking.se
OMPlatssprayad polyuretanskumisolering

Polyuretanskumsisolering finns i många olika skepnader. Något förenklat handlar det om en härdplast som framställs genom en exotermisk reaktion mellan flytande alkohol och difenylmetan-diisocyanat (MDI). Ofta sker detta på fabrik och levereras i färdiga byggskivor.

Nytt på den svenska marknaden är att företag erbjuder in-situsprayad (platssprayad)polyuretanskumsisolering, och det är detta artikeln avser. Det förekommer främst i två former; med öppna celler eller med slutna celler och dessa har väldigt skilda egenskaper när det handlar om fukt.

Alkoholen kan framställas från ett flertal olika källor. De två komponenterna leds fram under kontrollerade temperaturförhållanden genom varsin slang och blandas först utanför munstycket på den tillhörande sprutan. De skummas med hjälp av någon drivgas, till exempel luft, koldioxid eller pentan och dess materialegenskaper styrs med hjälp av olika tillsatser och katalysatorer.

Källa: Benjamin Robertshaw och My Essen-Möller, (Clase & Lindén 2010)
Kan polyuretanskum vara en lösning för att förbättra miljonprogrammens värmeprestanda? Ett nyligen genomfört examensarbete har kartlagt befintlig information och kunskap kring den platssprayade isoleringen i Sverige.
In-situsprayad polyuretanskumisolering är relativt nytt som metod och material på den svenska marknaden. Nu börjar alltfler efterfråga materialet, inte minst efter att ha sett filmer på sociala medier och bygg- och hantverksprogram från andra länder, där den platssprayade isoleringen används ofta och av flera anledningar.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: