"Installationer är en dold potential"

16 feb 16 februari 16 feb 2021 16 februari 2021 februari 2021
huvudbild_radiator
Fler fastighetsägare kan skapa mer cirkulära flöden och få in mer återbruk i beståndet. Foto: Andrey Popov
OMTio i topp listan

Bengt Dahlgrens egen Tio I Topp-lista innehåller:

  • Apparatskåp
  • Givare och rumsregulatorer
  • Kabelstegar
  • Kablage
  • Ljusarmaturer
  • Porslin och blandare
  • Radiatorer
  • Till- och frånluftsdon
  • Ventilationskanaler
  • WC.
FAKTAÅterbruk Väst

Det är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser.

Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet
Glöm inte bort att ta vara på installationerna när fastigheter rivs eller renoveras. Potential finns för återbruk av bland annat ventilationskanaler, kabelstegar och apparatskåp.
När fastigheter rivs eller renoveras slängs ofta byggmaterial som det egentligen inte är något större fel på. Sedan 2019 driver teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB ett innovationsprojekt med fokus på återbruk av installationsprodukter. Projektet leds av Anton Zita, innovationsledare och Maria Perzon, hållbarhetsansvarig och senior miljökonsult. 
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: