Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Höjda krav på effektivisering

13 sep 2012 13 september 2012 13 sep 2012 13 september 2012 september 2012
Det nya direktivet ska bidra till att klimatmålet, 20 procent primärenergibesparing till år 2020, kan uppnås. Foto: Wikipedia
EU-parlamentet har nu antagit det nya direktivet om energieffektivisering.

Den 11 september röstade EU-parlamentet igenom det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED). Sverige har nu ungefär 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya direktivet.

De viktigaste delarna i direktivet är följande:

  • 3 procent av de statliga byggnadernas golvyta ska renoveras varje år.
  • Energibolagen ska årligen effektivisera minst 1,5 procent av energiförsäljningen till konsumenter.
  • Alla stora företag ska energibesiktas vart fjärde år.
  • Regler för hur finansiella resurser kan användas för att förbättra energieffektiviteten.

Kraven som ställs i direktivet följs av flera alternativa metoder.

Direktivet har ännu inte offentliggjorts.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: