Här är framtidens superisolering

24 mar 24 mars 24 mar 2021 24 mars 2021 mars 2021
superisolering
Ett exempel på en byggnad i Zürich i Schweiz som har renoverats med aerogelpartiklar. Foto: Ali Karim
FAKTAsuperisolering

För att ett material ska räknas som superisolerande ska det ha en värmekonduktivitet som är lägre än cirka 25 mW/(m·K).

De vanligaste superisolerande materialen är aerogel och vakuumpanelisolering.

Aerogel har två gånger högre isoleringsförmåga jämfört med konventionellt material, medan vakuumisolering har fem gånger högre isoleringsförmåga.

Aerogelbaserad puts är ett lovande alternativ för att ersätta konventionella isoleringsmaterial vid renovering av oisolerade delar av väggarna. Det gäller bland annat kulturhistoriska byggnader där karaktärsdrag måste beaktas.
För att minska energianvändningen för uppvärmning av byggnader behöver värmeförluster via klimatskalet minska rejält. Genom att använda så kallade superisolerande material som har en låg värmekonduktivitet finns stor potential för att minska värmeförlusterna.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: