Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Hållbart byggande problematiskt

18 jun 2014 18 juni 2014 18 jun 2014 18 juni 2014 juni 2014
En handlingsplan, för att underlätta hållbart byggande, har gemensamt tagits fram av några av byggbranschens aktörer. Foto: Harald Holm.
FAKTAOm Miljömärkning Sverige

Miljömärkning Sverige AB ägs till 100 procent av staten. Verksamheten styrs av ett aktieägaravtal, har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag. Bolaget återrapporterar till konsumentminister Birgitta Ohlsson. På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige AB miljömärkena Svanen och EU Ecolabel (tidigare EU-Blomman). Verksamheten kontrolleras regelbundet av externa parter. 

 

Brist på samarbete i Norden och olika lagar och regler försvårar för hållbart byggande och hämmar utvecklingen av ny teknik. Byggbranschens aktörer har nu tagit fram förslag för hur det kan förbättras.
Nationella skillnader i byggregler fördyrar byggandet. Det blir stora kostnader för nybyggande, dålig inomhusmiljö och byggrelaterad ohälsa. Energianvändningen kan också skilja sig mycket åt beroende på i vilket nordiskt land ett hus är beläget. Det beror på att beräkningsmodellerna är olika i länderna, enligt Miljömärkning Sverige.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: