Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Fortsatta framgångar för energisparkampanj

24 feb 2016 24 februari 2016 24 feb 2016 24 februari 2016 februari 2016
halvera-mera-2 logotype
Slutrapporten för Halvera Mera 2 visar en medelbesparing på 65 procent. Bild: Energimyndigheten
FAKTARekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering går ut på att välja ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten.

Då är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för de enskilda åtgärder som annars inte burit sig ekonomiskt.

Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav.

Källa: BeBo
Fördjupningsmaterial
Slutrapporten för Halvera Mera 2 visar fortsatta framgångar med lönsamma åtgärdspaket vid renovering. Av de 19 förstudier som genomförts lyckades 14 räkna fram en energibesparing över 50 procent.

Energimyndigheten har i uppdrag att driva på energieffektiviseringen i bostadssektorn. Därför startades under 2013 kampanjen Halvera Mera av BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder.

Bidrag för Rekorderlig Renovering

I kampanjen fick fastighetsägare bidrag för att genomföra en förstudie som skulle visa på möjligheter att energieffektivisera enligt BeBo:s koncept Rekorderlig Renovering. Av erfarenhet vet man att demonstrationsprojekt är ett bra sätt att sprida goda idéer.

Nu har uppföljningen av den första kampanjen redovisats. Under 2014 utlyste Energimyndigheten två omgångar av ”Energieffektiv renovering i flerbostadshus och lokalfastigheter”, även kallad Halvera Mera 2.

Mer än halvering

Den nyligen publicerade slutrapporten visar att av de 19 förstudier som gjordes inom Halvera mera 2 lyckades 14 räkna fram en energibesparing över 50 procent. Medelbesparingen låg på 65 procent, motsvarande en förbättring av energiprestandan med 78 kWh/m2 A temp och år.

Resultaten i förstudierapporterna visar att det är mer omfattande åtgärder på värme- och ventilationssystem samt åtgärder på klimatskalet som är de viktigaste faktorerna för att kunna göra en stor energibesparing.

Klimatskal och värmeåtervinning

De vanligaste åtgärderna var byte av fönster, tilläggsisolering av vinden och byte av termostatventiler. Även fasadisolering och olika typer av värmeåtervinning av frånluften var aktuella för fastighetsägarna.

Slutrapporten finns att ta del av på BeBo:s hemsida. Där finns även dokumentmallar, checklistor och verktyg för genomförande av förstudien enligt utlysningen.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: