Första steget mot kompletterande energikrav i BBR

14 jan 14 januari 14 jan 2021 14 januari 2021 januari 2021
Åsa Wahlström och fönstervädring
Ett krav på solvärmelasttal som begränsar kylbehovet kan behöva kompletteras med krav på vädringsmöjlighet i byggnader utan kyla, menar Åsa Wahlström, CIT Energy Management. Foto: Mostphotos
FAKTAOm utredningen

Utgångspunkten i utredningen är att det kompletterande energikravet ska säkerställa att byggnaden får en bra klimatskärm. Det ska minska byggnadens energibehov och bidra till samhällsmålen. Det ska vara ett funktionskrav så att det blir en teknikneutralitet och det ska vara verifierbart.

Kraven ska även kunna uttryckas på samma sätt för alla byggnadskategorier så som primärenergitalet är uttryckt idag i BBR 29.

En avgränsning i uppdraget är att man inte har tittat på några nivåer, vilket är en komplikation.

– För det är först när vi sätter riktiga nivåer som vi kan se vilken styreffekt de kommer att få och vilket bidrag till samhällsmålen det kommer att få så småningom, säger Åsa Wahlström.

Uteslut nettoenergi, fortsätt utreda nettovärme och solvärmelasttal. Det är några av slutsatserna som Åsa Wahlström, CIT Energy Management, gör i en utredning om kompletterande energikrav i byggreglerna.
I somras fick Boverket ett uppdrag från regeringen om att i samverkan med Energimyndigheten utreda och ta fram förslag om kompletterande energikrav för byggnader som utgår från byggnadens energibehov. I uppdraget ligger även att utreda ett eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav på solvärmelast.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: