Förslag att stärka hyresgästernas skydd

28 apr 28 april 28 apr 2021 28 april 2021 april 2021
huvudbild_bostadsomrade_xx
För att underlätta för hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering föreslår regeringen att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag. Foto: Michael Erhardsson
Fördjupningsmaterial
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag att stärka skyddet för hyresgäster i vissa utsatta situationer. Bland annat föreslås starkare ställning vid renoveringar.
När hyresfastigheter missköts så att de boende drabbas måste det vara
möjligt att ingripa på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår därför att det
införs en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen. Förhoppningen är att det ska ge ett flexibelt verktyg för att komma till
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: