Föreskrifter om energimätning på remiss

10 jan 10 januari 10 jan 2022 10 januari 2022 januari 2022
flerbostadshus-remiss-om-energimatning
Senast den 1 mars vill Boverket få in synpunkter på remissen om energimätning i byggnader. Foto: Tobias Sterner, Skärmklipp
Fördjupningsmaterial
Boverket har tagit fram ett förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Bland annat föreslås nya regler om fjärravläsning, fakturainformation och kostnadsfördelning.
Bakgrunden till förslaget är de senaste ändringarna i EU-direktivet om energieffektivitet som ska genomföras i svensk lagstiftning. Regeringen har lämnat förslag till ny lag och förordning om energimätning i byggnader där Boverket får ett bemyndigande att utfärda nya tillämpningsföreskrifter.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: