Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Fastighetsägare kan spara miljarder på bättre kommunikation

17 jun 2016 17 juni 2016 17 jun 2016 17 juni 2016 juni 2016
fastighet
Förvaltningssektorn skulle totalt kunna spara 20 miljarder varje år genom bättre kommunikation enligt en färsk undersökning från Svensk Byggtjänst. Foto: Tobias Sterner
webb-helena_dahlberg
Helena Dahlberg, produktchef AMA/BSAB Svensk Byggtjänst.
Bättre kommunikation kan minska den årliga kostnaden för förvaltning av fastigheter och anläggningar med upp till 18 procent.

En färsk undersökning från Svensk Byggtjänst, där man kartlagt vilken inverkan bristfällig kommunikation får i förvaltningsskedet, visar att det i genomsnitt skulle vara möjligt att minska den årliga kostnaden för förvaltning av fastigheter och anläggningar med upp till 18 procent.
För hela Sverige motsvarar detta årligen 9 miljarder kronor gällande bostäder, 8 miljarder kronor för lokaler och 3 miljarder kronor inom anläggning.
Sammantaget skulle förvaltningssektorn totalt kunna spara 20 miljarder varje år genom bättre kommunikation.

Stor besparingspotential

För den enskilda fastighetsägaren är besparingspotentialen mycket stor ur ett livscykelperspektiv. Undersökningen visar att exempelvis ett bostadsbolag med ett 50-tal mindre flerbostadshus skulle kunna spara cirka 2,5 miljoner varje år med bättre kommunikation i förvaltningsprocessen. Om husen är i bruk under 100 år blir alltså den totala besparingen under hela livscykeln en kvarts miljard i dagens penningvärde.

Bättre kommunikation ger bättre tidhållning

Enligt de 290 intervjuade i bygg- och fastighetssektorn kan en förbättrad kommunikation i förvaltningsskedet även leda till bättre tidhållning, minskad risk för störningar eller förseningar, bättre samarbetsklimat samt minskad risk för fel och skador på grund av missförstånd.

– Orsaken till kommunikationsbristerna i förvaltning är enligt undersökningen främst otydliga underlag och handlingar som missuppfattas. Detta leder i sin tur till att olika insatser blir felaktigt utförda och skapar onödiga kostnader eller helt enkelt måste göras om, konstaterar Helena Dahlberg, Svensk Byggtjänst, som ansvarar för utvecklingen av det nya digitala informationssystemet CoClass.

Störst lönsamhet för fastighetsägare

Av de 11 olika tillfrågade aktörerna, från byggherrar till entreprenörer och fastighetsbolag, tycker majoriteten att den som kan få den största förbättringen av sin lönsamhet genom effektivare kommunikation är fastighetsägare och byggherrar. Närmare 60 procent nämner fastighetsägaren och drygt 40 procent svarar byggherren.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: