Energiavtal ska trygga god energiprestanda

15 nov 2012 15 november 2012 15 nov 2012 15 november 2012 november 2012
Nu är hela kedjan klar för hur byggherre och entreprenör kommer överens om, beräknar, mäter och verifierar energiprestanda i ett nybyggt, ombyggt eller renoverat hus.
FAKTAMer om Sveby

Sveby betyder "Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader" och är ett utvecklingsprogram. Det drivs av bygg- och fastighetsbranschen och finansieras av Energimyndigheten, SBUF, Cerbof och representanter från branschen.

Fördjupningsmaterial
En ny branschstandard gör det lättare för byggherrar och entreprenörer att träffa överenskommelser om energianvändning i en ny byggnad eller vid större ombyggnader och renoveringar. Om rätt prestanda inte uppnås har fastighetsägaren rätt till ersättning och entreprenören måste åtgärda felet.
Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, i samarbete med Sveby. Det ska användas i totalentreprenader där parterna kommit överens om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: