Energiåtervinning ur spillvatten nu möjligt

20 feb 2015 20 februari 2015 20 feb 2015 20 februari 2015 februari 2015
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, presenterade projektet ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” på ett välbesökt seminarium i Stockholm. Foto: Louise Rosén
På seminariet visade Lasse Törnqvist på Recalor, sin prototyp på en svensk golvbrunnsvärmeväxlare. – Den kommer att kosta under femtusen kronor när den är färdig, sa han.
FAKTABakgrund

BeBo startade år 2013 en teknikupphandling för värmeåtervinning ur spillvatten, för att öka kunskapen och utbudet av effektiva systemlösningar. Upphandlingen avbröts dock under 2014 eftersom det kom in för få anbud som klarade de ställda kraven.

Eftersom det fanns intressanta anbud att titta närmare på beslöt man att omvandla teknikupphandlingen till ett teknikutvecklingsprojekt där man även skulle följa upp befintliga installationer och arbeta för att få med fler aktörer.

Fördjupningsmaterial
Intresset och möjligheterna att återvinna energi ur spillvatten växer. Nu har slutrapporten för den första etappen i BeBo:s teknikutvecklingsprojekt presenterats.
I jakten på energisnålare hus blir det alltmer intressant att se över energianvändningen för uppvärmning av varmvatten. Genom att återvinna energi ur spillvattnet i befintliga eller nya hus och använda denna energi för att förvärma tappvarmvattnet kan andelen köpt energi minska.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: