Det hindrar att fler lokaler blir bostäder

26 feb 26 februari 26 feb 2021 26 februari 2021 februari 2021
huvudbild_butik
Butikslokaler byggs ibland om till bostäder. Foto: Mostphotos
OMuppdraget

Boverket fick i november 2020 i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder som erbjuder goda boendemiljöer. Boverket har analyserat hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar.

I uppdraget ingick inte att ta fram förslag på åtgärder och inte heller att beräkna eller bedöma omvandlingarnas potentiella omfattning i termer av kvadratmeter eller nya bostäder.

Boverket har nyligen fått ett nytt uppdrag av regeringen att utreda ombyggnadsbegreppet i plan- och bygglagen.

Källa: Boverket
Boverket har haft i uppdrag att se över om det finns hinder, och i så fall vilka, mot att omvandla lokaler till bostäder som erbjuder goda boendemiljöer.
I sin rapport till regeringen konstaterar Boverket att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som lokal. 
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: