Byggtjänst sammanfattar VVC-frågan

13 okt 2017 13 oktober 2017 13 okt 2017 13 oktober 2017 oktober 2017
Varmvattencirkulation
Varmvattencirkulation installeras ofta för att brukaren ska få varmt vatten inom en rimlig tid. Foto: Tobias Sterner
FAKTAMer om dokumentet

Följande rapporter sammanfattas i Svensk Byggtjänsts dokument:

  • Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus – mätningar i 12 fastigheter
  • VVC-förluster i kontor och lokaler – mätningar i 11 byggnader
  • Energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus – ett examensarbete av Malin Alros, KTH

Dessutom återges några av Dan Öhmans och Mats Östlunds egna informationsämnen om VVC som de har gjort till sina kunder:

  • Samisolering eller inte
  • Energismarta VVC-system
Frågan om varmvattencirkulation, VVC, har blivit alltmer aktuell de senaste åren. Nu sammanfattar Svensk Byggtjänst de senaste rapporterna och ger egna slutsatser.
Tappvarmvattenenergin blir en allt större andel av nya byggnaders totala energianvändning för värme och varmvatten. När energikraven i Boverkets byggregler, BBR, skärps blir det därför viktigt att beakta varmvattensidan, där cirkulationsförlusterna utgör en del.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: