Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Boverket förtydligar om ventilation

24 maj 2016 24 maj 2016 24 maj 2016 24 maj 2016 maj 2016
Ventilation
Installation av nya ventilationskanaler eller don är exempel på en väsentlig ändring som kräver anmälan. Foto: Angel Nieto
Fördjupningsmaterial
En väsentlig ändring av ventilationen i en byggnad kräver anmälan till byggnadsnämnden. Boverket förtydligar vad som är en väsentlig ändring på sin webbplats.

Ändring av ventilation i en byggnad kräver anmälan till byggnadsnämnden, BN, om åtgärden avser en ny installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation. En väsentlig ändring är enligt Boverket exempelvis:

  • Utbyte av ventilationsaggregat eller ändrade systemfunktioner av ventilationssystemet.
  • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
  • Ändrad verksamhet/användning av rum/lokal.
  • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.

Installation av enbart en ny effektivare fläktmotor eller bättre filter, är inte en väsentlig ändring enligt Boverket. Förutom anmälan till BN kräver en väsentlig ändring av ventilationen att en ny obligatorisk ventilationskontroll utförs.

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: