Betydande VVC-förluster i kontor

9 dec 2016 9 december 2016 9 dec 2016 9 december 2016 december 2016
Fleminggatan 2, Stockholm
På Fleminggatan 2 är VVC-förlusterna och varmvattenanvändningen nästan lika stora, 3,4 respektive 3,2 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Foto: Bengt Bergqvist
1/2
Specifik energianvändning-kontor-o-lager
Uppmätta VVC-förluster för kontorsbyggnader och kontor/lager. Källa: Rapporten
2/2
FAKTAKort om mätningarna

Mätningarna av VVC-förluster i lokaler påbörjades under hösten 2015 och pågick till hösten 2016. Projektet finansierades av Energimyndigheten och Stockholm Stad.

Mätningarna omfattade:

  • Avläsning av installerade mätare för kallvatten och varmvatten.
  • Loggning av VVC-flöden över STAD-ventil samt temperaturer på varmvatten och VVC under en vintervecka samt en sommarvecka. Med mätinstrumentet TA Scope.
  • Loggning av temperatur på varmvatten och VVC med temperaturloggers, typ Tinytags, under en vintervecka samt en sommarvecka.
  • Loggning av temperaturer på kallvatten med temperaturloggers typ Tinytags under längre perioder, 3-10 månader.
Fördjupningsmaterial
FAKTAFrukostmöte i januari

Den 19 januari kommer VVC-rapporten att presenteras vid ett frukostmöte i Stockholm, arrangerat av Stockholms stad samt EMTF, Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Mer information om detta kommer snart att läggas ut på EMTF:s webbplats.

VVC-förlusterna i sex olika kontorsbyggnader är ungefär lika stora som deras värmebehov för varmvatten. Det visar nya långtidsmätningar av totalt elva lokaler i Stockholmsområdet.
Kunskapen om hur mycket energi det går åt för varmvattencirkulationen, VVC, i byggnader är liten. Därför initierade Jan-Ulric Sjögren på Energicentrum, Stockholms stad, ett projekt för två år sedan där man började undersöka detta.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: