Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
  • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
  • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord

Beställarkompetens ger bättre installationer

22 maj 2017 22 maj 2017 22 maj 2017 22 maj 2017 maj 2017
Kurs om upphandling i Gävle
I mitten av maj arrangerade Energi och Miljötekniska Föreningen en halvdagsutbildning i Gävle. Foto: Louise Rosén
FAKTAOm Beställarkompetens

Kursen "Upphandling av värmepumpar och FTX" arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och ingår i Energimyndighetens utbildningssatsning Beställarkompetens, som är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF.

Syftet med Beställarkompetens är att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska öka.

Utgångspunkten för utbildningarna är kunskapen och erfarenheterna från nätverken BeBo, Belok och Sveby.

FAKTATre tips

Tre viktiga punkter till en lyckad värmepumpaffär:

  1. Gör en ordentlig undersökning av huset. Genomför andra energisparåtgärder innan installationen, så att dimensioneringsförutsättningarna blir rätt.
  2. Se till så att värmesystemet är rätt injusterat.
  3. Få med mätpunkter och mätutrustning i upphandlingen så att det går att följa upp om värmepumpen uppfyller utlovad prestanda.
Källa: Göran Werner
Om en upphandling ska bli lyckad måste beställaren ha kompetens. I kursen ”Upphandling av värmepumpar och FTX” ges tips om vad det är viktigt att ställa krav på och vilka fallgropar som ska undvikas.
Göran Werner från WSP är kursens föredragshållare. Han berättar att de inom beställargrupperna BeBo och Belok har konstaterat att det många gånger beror på beställarledet, när det inte fungerar ute i anläggningarna.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: