Begär nytt lösenord

BBR 26 träder snart i kraft

20 jun 2018 20 juni 2018 20 jun 2018 20 juni 2018 juni 2018
Husbyggnation
Flera krav i Boverkets byggregler, BBR, som trädde i kraft förra sommaren får förlängd övergångstid till halvårsskiftet. Foto: Tobias Sterner
FAKTAMer om energireglerna

Just nu är det många förändringar på gång inom energiområdet. I maj beslutade EU om en omarbetad version av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som ligger till grund för de svenska energireglerna.

I mars skickade Boverket ut en remiss på skärpta energikrav i BBR som föreslås träda i kraft den första januari 2020. Det är det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader, NNE, i de svenska byggreglerna.

Nu håller Boverket på att se över remissvaren och utreder samtidigt hur det omarbetade direktivet kommer att påverka de svenska energireglerna.

– Efter sommaren kommer vi att presentera en ny tidplan för de skärpta energireglerna. Troligen kommer vi att skicka ut en ny remiss men det är ännu inte klart när, berättar Carl-Magnus Oredsson från Boverket.

Energideklarationerna

I mars skickade Boverket även ut en remiss med ändringar i föreskrifterna om energideklarationer, BED, för att anpassa reglerna till kraven som ställs i BBR. Ändringarna föreslogs träda i kraft den första oktober i år, men nu skjuter Boverket fram ikraftträdandet till årsskiftet så att de stämmer överens med övergångstiden för avsnitt nio i BBR.

Fördjupningsmaterial
Den första juli träder Boverkets ändringsföreskrift BBR 26 i kraft. Bland annat förlängs övergångsperioden för ändringarna i avsnitt nio om energihushållning och de skärpta utsläppsreglerna om rumsvärmare, som trädde i kraft förra sommaren.
Förra veckan beslutade Boverket om ändringsföreskriften BFS 2018:4 BBR 26.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: