Arbetet för en bättre inomhusmiljö är igång

12 sep 2018 12 september 2018 12 sep 2018 12 september 2018 september 2018
Vardagsrum
I Sverige tillbringar vi 90 procent av vår tid inomhus, menar Boverket Foto: Tobias Sterner
FAKTA

Boverkets uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö består av tre delar:

  • Kommunikation om brister i inomhusmiljön
  • Statistisk undersökning av byggbeståndet
  • Expertfunktion.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Nu är Boverket igång med sitt uppdrag att förstärka arbetet för en bättre inomhusmiljö. Bland annat har de bildat en ny enhet för hälsa och bygg, med 16 anställda, som ska arbeta långsiktigt med frågor som rör människors hälsa relaterat till byggnader.
Kvaliteten på inomhusmiljön har en stor betydelse för hur vi mår, eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Idag finns det dock brister i både nya och befintliga byggnader som påverkar kvaliteten negativt, vilket bland annat beror på okunskap, eftersatt underhåll och byggregler som inte uppfylls.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: