99-1 för fastighetsägare i renoveringsärenden

30 nov 2016 30 november 2016 30 nov 2016 30 november 2016 november 2016
almedalen-2016
Agneta Börjesson, regeringens utredare i frågan om hyresgästens ställning, vid en utfrågning i Almedalen 2016. Från vänster: Madeleine Nobs, NCC, Kristina Mjörnell, NRC, Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen, Agneta Börjesson. Foto: Dennis Johansson.
OM"God dialog men inte ökat inflytande"

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, påpekar att rapporten från Hyresgästföreningen bortser från det faktum att de flesta hyresgäster vars hem renoveras inte hamnar i hyresnämnden.

– Tvärtom är det en liten andel. Hyresgästföreningen är tydlig med att de nya hyrorna har ett korrekt bruksvärde, det vill säga hyran är inte för hög. I förlängningen riskerar deras linje därför att stegvis sänka standarden på hyresrätter relativt andra upplåtelseformer. Hyresrättens framtid och konkurrenskraft ligger i potten.

Vid ett seminarium hos Fastighetsägarna Sverige tidigare i år diskuterade regeringens utredare Agneta Börjesson och kommunala och privata fastighetsägare hyresgästernas inflytande vid renoveringar. Att en god dialog inför en renovering är avgörande för en lyckad renovering är alla överens om.

– För fastighetsägare är det självklart att lyssna på enskilda hyresgäster vid renoveringar. Det är en del av en normal kundrelation där kundens synpunkter är viktiga, menade Martin Lindvall.

– Som konsumentorganisation har Hyresgästföreningen naturligtvis en viktig roll. Men vi kan aldrig acceptera att Hyresgästföreningen ges rätt att bestämma vilka renoveringar som ska genomföras och hur. Med äganderätten och det långsiktiga ansvaret för fastigheten följer att fastighetsägaren måste få råda över det.

Källa: Martin Lindvall, Fastighetsägarna
Fördjupningsmaterial
En ny rapport visar att hyresgäster inte har något inflytande vid ombyggnader. Fastighetsägaren vinner i 99 procent av fallen. Detta trots en lagändring 2002 som skulle ge hyresgästen ökade möjligheter att påverka.
Rapporten är gjord på uppdrag av Hyresgästföreningen som en del i ett examensarbete och granskar avgöranden från Svea hovrätt och två hyresnämnder mellan åren 2000 och slutet av 2015. Den visar att fastighetsägaren vinner helt eller delvis i 99 procent av fallen.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fler nyheter
Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: