Boktips: Minimikrav för luftväxling. Utgåva 12

25 aug 25 augusti 25 aug 2021 25 augusti 2021 augusti 2021

  Minimikrav på luftväxling. Utgåva 12
  Skrift om luftflöden har uppdaterats. Foto: Manfred Otterheim
  Boken har kommit i ny utgåva där källhänvisningarna på ett sjuttiotal ställen har uppdaterats med anledning av nya krav i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  Boken Minimikrav på luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppdaterat.

  Innehållet i boken är en tolkning av Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och andra dokument.

  Boken riktar sig huvudsakligen till VVS-konsulenter och ventilationsentreprenörer för att dimensionera ventilationssystem och då uppfylla exempelvis de övergripande funktionskrav som anges i Boverkets byggregler, men också i andra myndigheters kravställande.

  Fler nyheter
  Feedback / Tips
  Pris: + moms
  Författare: 
  Lagerstatus: