Projekt i fokus: Rud – rätt renoverat

Valmöjligheter är ett vinnande koncept

10 maj 2016 10 maj 2016 10 maj 2016 10 maj 2016 maj 2016
rud-montering-huvudbild
Alla köksluckor och lådinsatser byttes ut vid renoveringen av bostäderna i Rud. Foto: KBAB
1/6
rud-innergard
2/6
rolf-och-robin
Rolf Aleskog, projektledare KBAB, och Robin Akselsen från bovärdsteamet synar resultatet av renoveringen i miljonprogramsområdet Rud. Foto: Anna-Klara Aspegren
3/6
fasad-2
4/6
fasad-rud
5/6
val-renovering
Basval, Tillval och Plusval – de tre renoveringsnivåerna som blev en succé vid renoveringen av Rud. Fotomontage: Svensk Byggtjänst
6/6
OMRenoveringen av Rud

Adress: Horsensgatan 100-253, Mossgatan 227 – 253

Antal lägenheter: 622

Ursprungligt byggnadsår: 1969 till 1972, påbyggnadsvåning 1994

Byggherre: Karlstads Bostads AB

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB

Omfattning: Stambyte, installation av kvarterscentrala frånluftsvärmepumpar, byte av alla elinstallationer, elcentral och plats för bredbandsrouter, individuell mätning av kall- och varmvatten, nya friskluftsintag samt injustering av värme och ventilation. Tillgänglighetsanpassning. Ny golvplastmatta samt väggplastmatta i badrum (basåtgärd). Byte av luckor och lådinredning i kök. Ny belysning i trapphus, källare, entréer.

Hyreshöjning: ca 5 % exkl tillval

Entreprenadform: Strategisk partnering

Produktionskostnad/lägenhet: ca 500 000kr inkl moms

Totalkostnad: 292 528 000 kr 

Budget: 293 865 000 kr

Energibesparing exempel installation av frånluftsvärmepumpar, injustering av värme- och ventilationssystem: Minskat inköp av fjärrvärme -2 413 000 kr. Ökad elförbrukning till värmepumpar  +683 100 kr =  -1 729 900 kr/år

Framgångsfaktorer:
• Entreprenadformen
• Framförhållning i planering, inventering, projektering och genomförande
• Upprepningseffekter och förbättringslistor
• Beställarkompetensen

Källa: KBAB
OMErfarenheter för framtiden

Vid evakuering: låt merparten av bohaget vara kvar i lägenheten på anvisad plats. Tillhandahåll plast och tejp för täckning.

Vinst: Ingen magasineringskostnad. Inget försvinner eller förstörs ”på vägen”.

Utrusta evakueringsbostad med sängar, köksmöbler, soffa, bord, fåtölj, bredband och platt-tv på vägg.

Vinst: Ingen transportkostnad till och från evakueringsbostaden.

Prioritera installation av värmeåtervinning.

Vinst: Snabb driftsättning och energibesparing som kommer driftskostnaderna till del under förvaltningsskedet.

Ordna tidiga boendemöten, ge information och skicka ut frågeenkät.

Vinst: Boende känner trygghet kring renoveringen och projektets personal får snabb respons.

Använd Basval, Tillval och Plusval.

Vinst: Den generella hyresökningen blir låg. Hyresgästen kan påverka sin hyra. Administrationen är klart hanterbar, trots många val.

Använd partnering som entreprenadform

Vinst: Tidigt deltagande i planering och projektering. Tidiga kalkyler som kan värderas och ge projektet ny information där förändringar av innehållet inte fördyrar för beställaren.

Källa: KBAB
Fördjupningsmaterial
Att hålla en låg renoveringsnivå för att skona hyresgäster från en hög hyreshöjning är inte alltid det bästa. På Karlstads Bostads AB tänkte man om och gjorde succé genom att erbjuda tre nivåval.
År 2004 ingick Karlstads Bostads AB, KBAB, ett avtal med Skanska om strategisk partnering. Det var ett upplägg där renoveringar avropats som optioner. Det visade sig bli en av de avgörande framgångsfaktorerna för bolaget under det närmaste decenniet.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: