Skapa konto / Anmäl till nyhetsbrev
 • För att få nyhetsbrevet behöver du ett konto. Det är gratis.
 • Kontot administreras av Svensk Byggtjänst.
Begär nytt lösenord
Projekt i fokus: Säteriet

Smarta satsningar stärker Säteriet

6 sep 2019 6 september 2019 6 sep 2019 6 september 2019 september 2019
huvudbild_sateriet
Fredrik Åström, Anki Grimberg och Marie Keidser von Heijne på Förbo. Foto: Annelie Björling
1/6
bs3_sateriet
Fler nya uteplatser är ett uppskattat inslag. Foto: Annelie Björling
2/6
bs5_sateriet
Förbo satsar på Säteriet och den pågående nyproduktionen är en del av arbetet. Foto: Annelie Björling
3/6
bs6_sateriet
Den bevarade sjöstensfasaden och trappa i teak. Foto: Annelie Björling
4/6
bs8_sateriet
Entrépartierna har förändrats så att de släpper in mer ljus. Foto: Annelie Björling
5/6
bs1_sateriet
Sagoparken ligger precis i närheten. Foto: Annelie Björling
6/6
FAKTAprojektet

Vad: Renovering av Nedergårdarna och markprojektet är en del av det större projektet Säteriet i ny kostym som totalt omfattar drygt 730 lägenheter, uppförda 1969 - 1971.

Var: bostadsområdet Säteriet i utkanten av Mölnlycke.

Byggherre: Förbo AB.

Entreprenadform: totalentreprenad för husrenovering samt separat upphandling för utemiljö.

Underhållsåtgärder:

 • lagning av betongskador
 • PCB-sanering
 • byte av vissa fönster och balkongdörrar
 • byte av samtliga entrédörrar till källare
 • målning av källargångar och trapphus
 • lagning av trasiga partier på fasader och balkonger
 • byte av loftgångar
 • läckagetätning av glaspartier i trapphus
 • byte av utomhusskyltning
 • stamrenovering
 • omläggning av tak med nya plåtdetaljer.

Exempel på förbättrande och utvecklande åtgärder:

 • skivmaterial på fasader har bytts ut.
 • balkonger och loftgångar har fått nya vackrare material
 • befintliga uteplatser har gjorts om
 • entrépartier har förändrats och fått en luftigare lösning som släpper in mer ljus.
 • antalet lekplatser har minskat och omformats till mötesplatser.

Energibesparande åtgärder:

 • Nytt ventilationshus och köksfläkt i varje lägenhet.
 • Stora delar av fasaderna och vindsbjälklaget har tilläggsisolerats.
 • Yttertaket har förlängts i takfot för att få ett bättre skydd av fasaderna.
 • Ett nytt avvattningssystem har monterats.
 • Nya skyddsklassade entrédörrar till lägenheter med entré från loftgångar har monterats och fönster har bytts till treglasfönster.
 • På vissa hus monteras solfångare som bidrar till uppvärmning av vatten.

Investeringskostnader:

Den totala investeringsramen för etapperna 1 - 3 av husrenoveringen på Nedergårdarna uppgick till 160 miljoner kronor med en avkastning på 2,5 procent. Det motsvarar ungefär 11 000 kronor per kvadratmeter. De första två etapperna har haft ett utfall som varit 1 miljon kronor per etapp högre än planerat beroende på att det krävts större saneringsarbeten för PCB och asbest än kalkylerat. För etapp 3 har höjd tagits för en förväntad ökning av det slaget. Den första marketappens investering uppgår till 8,5 miljoner kronor. Totalt alltså 170 miljoner kronor.

Hyresjustering:

Hyreshöjningen uppgår till 132 kronor per kvadratmeter och är förhandlad enligt bruksvärdesprincipen. Intrappning för kvarboende hyresgäster sker över två år i tre steg, medan den för nyinflyttade tas ut direkt.

Hyran före renoveringen uppgår till 1 004 kronor per kvadratmeter eller 6 302 kronor per månad för en trea på 76 kvadratmeter. Efter renovering och färdig intrappning uppgår hyran till 1 130 kronor per kvadratmeter eller 7 101 kronor för motsvarande lägenhet. Den genomsnittliga hyreshöjningen är 13 procent.

Förbos framgångsfaktorer:

 • Respekt för den tidstypiska arkitekturen
 • Närvaro och kommunikation
 • Varsam utveckling - låta det ta tid
 • Helhetsgrepp om området.

Projektet med renoveringen av Nedergårdarna vann SABOs tävling Årets Bästa Renoveringsprojekt 2019.

Källa: Förbo
Den pågående utvecklingen av området Säteriet i Mölnlycke är framgångsrik. Bostadsbolaget Förbo arbetar med renoveringen i lagom stora etapper, tar till vara områdets arkitektoniska kvaliteter och värdesätter dialogen med hyresgästerna.
Sedan flera år pågår en stor renovering av drygt 730 lägenheter i bostadsområdet Säteriet som ligger i samhället Mölnlycke, strax utanför Göteborg.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Feedback / Tips
Begär nytt lösenord
Skapa konto
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: