Projekt i fokus: Lagersberg

Medvetenhet behövs för energieffektivisering

15 feb 2016 15 februari 2016 15 feb 2016 15 februari 2016 februari 2016
lagersberg-miljo
1/7
4_webb
2/7
fore_efter
3/7
lagersberg-1
4/7
lagersberg-fasad
5/7
lagersbergs
6/7
solceller_webb
7/7
FAKTALagersberg

Byggår: 1969-74
Antal lägenheter: 432
Entreprenadform: Totalentreprenad med samarbetsformen Partnering
Kostnad: I snitt 665 000 kr/lght (för de två första etapperna)
Hyresförändring: Hyresnivån för en trea om 85 kvm låg vid renoveringen på cirka 858 kr/kvm och år. En hyreshöjning har skett om 330 kr/månad oavsett lägenhetsstorlek under de två första etapperna
Omfattning: Stambyte, klimatskal, energiglasfönster, FTX, IMD, snålspolande armaturer, närvarostyrd trapphusbelysning, solceller mm

Källa: Eskilstuna Kommunfastigheter AB, BeBo
SUMMERINGRekorderlig Renovering i Lagersberg

Slutrapporten från etapp 2 av de hus som har genomgått hela processen för Energimyndighetens metod Rekorderlig Renovering, fokuserar på effekter och konsekvenser av insatser för en halvering av inköpt energi.

Etapp 2 omfattade 119 lägenheter (117 efter renoveringen). Kostnaderna för energisparåtgärderna utgjorde endast ca 30 % av projektets totala kostnad.  

Utgångsläge: Fjärrvärme från en gemensam stor undercentral, var 187 kWh/m2Atemp. Konvertering till uppdelad primär fjärrvärme inklusive kulvertbyte (genomfördes 2010-2011) med en beräknad besparing på 12 kWh/m2Atemp, vilket betydde att utgångsläget för Lagersbergsområdet beräknades till 175 kWh/ m2Atemp. Uppmätta värden för de aktuella byggnaderna hamnade dock lägre, 150, 163, resp 166 kWh/m2.

Åtgärder:

Utvändig tilläggsisolering av yttervägg och av vindsbjälklag.

Byte av fönster och fönsterdörrar och bröstningspartier vid balkonger.

Installation av ny FTX-ventilation.

Installation av lägenhetstermostater.

Installation av solceller på tre byggnader.

Installation av individuell varmvattenmätning och byte till snålspolande blandare.

Byte av trapphusbelysning.

(Genomfördes april 2013 - april 2014)

Resultat: Byggnadernas värmebehov mer än halverades (55-60%). Energibesparing i stort sett som förväntad, förutom tappvarmvattnet som inte minskade som beräknat trots lägenhetsmätning och debitering.

Åtgärdspaketet är lönsamt, även om Kommunfastigheters lönsamhetskrav inte uppnåddes.

En bedömning av producerad solel indikerar att ca 30 % direkt kommer byggnaderna tillgodo, resten exporteras ut på elnätet. Tillgodogjord solel hamnar då i storleksordningen 4 kWh/m2Atemp för resp solcellsbyggnad, dvs ca 2 kWh/m2Atemp utslaget på hela etapp 2.

Källa: Slutrapport Camilla Karlsson, Per Levin, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Fördjupningsmaterial
Med renoveringen av Lagersberg lyckades Eskilstuna Kommunfastigheter både halvera energiförbrukningen och skapa en uppåtgående trend i ett nedgånget område. Smartaste greppet var ett brett samarbete redan från start.
Bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna är ett av landets mest brottsutsatta områden. Med ett så allvarligt faktum i åtanke kan det te sig underligt att målet för en renovering var att halvera energiförbrukningen. Men när Eskilstuna Kommunfastigheter AB satte igång 2011 blundade de inte heller för de sociala förhållandena utan tog det större grepp som behövdes.
Bli abonnent

På Renoveringsinfo vill vi underlätta för dig i branschen. Här får du nyheter och fördjupning och kan hålla dig uppdaterad på forskningsläget inom renoveringsområdet. Forskningen har du alltid tillgång till, oavsett om du är kund eller inte.

Om du redan är kund kan du logga in här logga in här .

Köp en prenumeration eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
PRENUMERATION
Full tillgång till allt om åtgärder, nyheter, projekt och forskning.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: 5 190 kr/år + moms
PROVA PÅ
Prova på tjänsten med begränsad tillgång till projekt.
Nyheter och analyser
Renoveringsåtgärder
Forskning & Debatt
Projekt i fokus
Pris: Kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Feedback / Tips
Pris: + moms
Författare: 
Lagerstatus: